Hủy
Kinh Doanh

Hà Nội chỉ định lãnh đạo 2 quận mới

Thứ Ba | 18/03/2014 15:33

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký các quyết định chỉ định các chức danh với 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm.
 
Chuẩn bị cho sự ra mắt và đi vào hoạt động của 2 quận mới: Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, ngày 17/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND và Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc chỉ định UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Với quận Nam Từ Liêm:

Theo Quyết định 1458/QĐ-UBND, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ định UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm có 9 thành viên, gồm:

Chủ tịch UBND lâm thời: ông Nguyễn Văn Tứ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm.

Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời gồm: Ông Trần Thanh Long, Huyện ủy viên, PCT UBND huyện Từ Liêm; Ông Nguyễn Trường Sơn, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Từ Liêm; Ông Nguyễn Trọng Lượng, Huyện ủy viên, Trưởng Ban quản lý dự án huyện Từ Liêm.

Các Ủy viên UBND lâm thời gồm: Trưởng Công an Quận; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận; Chánh Thanh tra Quận; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Quận.

Với quận Bắc Từ Liêm:

Theo Quyết định 1459/QĐ-UBND, lãnh đạo UBND TP Hà Nội chỉ định UBND lâm thời quận Bắc Từ Liêm cũng có 9 thành viên, gồm:

Chủ tịch UBND lâm thời: Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Từ Liêm.

Các Phó Chủ tịch UBND lâm thời gồm: Bà Nguyễn Thị Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện Từ Liêm; Ông Nguyễn Kim Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, PCT UBND huyện Từ Liêm; Ông Trần Thế Cương, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố.

Các Ủy viên UBND lâm thời gồm: Trưởng Công an Quận; Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Quận; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận; Chánh Thanh tra Quận; Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường Quận.

Theo các quyết định trên, UBND lâm thời quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm theo quy định của Pháp luật từ ngày 1/4/2014 cho đến khi HĐND và UBND mới được bầu ra.
Trung tuần tháng 3 vừa qua, nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt và đi vào hoạt động của 2 quận mới Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án về thành lập tổ chức bộ máy và nhân sự cán bộ chủ chốt của hai quận và 23 phường.

Theo đó, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, nguyên tắc tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ phải tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Đảng, Điều lệ Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các quy định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Trung ương và Thành phố. Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo chủ trương cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài của hai quận mới. Đảm bảo tương quan thống nhất về mô hình tổ chức, biên chế với các quận của thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu, việc thành lập tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, điều động cán bộ, công chức và bố trí nhân sự cán bộ chủ chốt hai quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm hoàn thành trước ngày 20/3/2014.

Các phường chuyển nguyên trạng từ xã lên phường và các phường có đủ trên 2/3 số đại biểu HĐND tổ chức bầu cử các chức danh theo quy định, trong thời gian từ 20/3/2014 đén 26/3/2014. Việc công bố thành lập và ra mắt hai quận mới tổ chức vào ngày 28/3/2014, việc tổ chức ra mắt 23 phường phải thực hiện trong cùng một ngày, chậm nhất là ngày 31/3/2014 để bộ máy hoạt động thông suốt ngay từ ngày 1/4/2014.


Nguồn VnMedia

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO