Hủy
Kinh Doanh

Quốc hội thống nhất bỏ thời hạn đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam

Thứ Ba | 24/06/2014 11:33

Luật cũng không quy định việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất quốc tịch Việt Nam nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch.
 
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam không có giấy tờ chứng minh thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam.

Trong phiên họp cuối cùng của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII sáng 24/6, 95,98% số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo đó, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn còn quốc tịch Việt Nam.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam mà không có giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Điều 11 của Luật này thì đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để được xác định có quốc tịch Việt Nam và cấp Hộ chiếu Việt Nam.

Theo báo cáo tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc quy định như vậy nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài đã được quy định tại Điều 18 của Hiến pháp và Điều 7 của Luật Quốc tịch Việt Nam; xác định đây là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài giữ quan hệ gắn bó với gia đình và quê hương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Việc sửa đổi như trên sẽ kết nối với quy định hiện có về giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam, không tạo ra thêm các loại giấy tờ hay thủ tục mới.

Để phù hợp với việc không quy định thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam cũng không quy định việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị mất quốc tịch Việt Nam nếu không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch.

Báo cáo tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày công bố.

Nguồn VOV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới