Hủy
Kinh Doanh

Sẽ có quy định mới về dùng tiền mặt trong các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước

Thứ Ba | 10/06/2014 09:52

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư quy định thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước.
 
Thông tư này quy định thanh toán bằng tiền mặt đối với các tổ chức sử dụng vốn nhà nước trên lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức sử dụng vốn nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng); tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến giao dịch thanh toán bằng tiền mặt của tổ chức sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, các tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt trong các trường hợp sau đây:

1. Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản và vật tư cho người dân trực tiếp sản xuất chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

2. Thanh toán công tác phí, trả lương cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng.

3. Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước.

4. Các khoản thanh toán khác với giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích thanh toán, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 222.

Nguồn Theo DVO/SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới