Hủy
Kinh Doanh

Tháng 9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp thông qua báo cáo tự phê bình và phê bình

Thứ Hai | 13/08/2012 21:47

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ đánh giá chính thức về kết quả kiểm điểm và xem xét việc kỷ luật để báo cáo với Trung ương.
 
Ngày 13/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.”

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, bắt đầu từ tháng 7/2012, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và từng cá nhân. Bắt đầu từ tháng 8 này, tiến hành kiểm điểm tự phê bình, phê bình đối với tập thể và cá nhân các tỉnh ủy, thành ủy, các tổ chức đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tiếp đó sẽ tiến hành triển khai ở các cấp theo kế hoạch.

Hội nghị lần này nhằm phổ biến các công việc, cách làm với mong muốn tăng thêm quyết tâm, tạo niềm tin, cung cấp kinh nghiệm thực tế bước đầu để vận dụng và triển khai thực hiện ở các tỉnh ủy, thành ủy và tương đương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Lê Hồng Anh trình bày Báo cáo về việc chuẩn bị và tiến hành các bước kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Bộ chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong 4 ngày.

Để làm cơ sở thống nhất chuẩn bị bản tự kiểm điểm cá nhân của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ phận Thường trực đã trình Bộ Chính trị thông qua văn bản "Một số vấn đề về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng."

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân trong 12 ngày, chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 21-25/7 vừa qua: kiểm điểm tự phê bình và phê bình bốn đồng chí lãnh đạo chủ chốt gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đợt 2 từ ngày 1-7/8, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn lại.

Trên cơ sở bản tổng hợp góp ý kiến của tập thể và cá nhân, Bộ Chính trị đã xác định 25 vấn đề cần được xem xét, giải trình và đã giao cho Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị các bản dự thảo giải trình.

Các bản dự thảo giải trình này là tài liệu chính thức trình Hội nghị kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến.

Tháng 9/2012, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ họp lại để thông qua Báo cáo kiểm điểm tự  phê bình và phê bình của tập thể Bộ  Chính trị, Ban Bí thư; Bản tiếp thu giải trình... đánh giá chính thức về kết quả kiểm điểm và xem xét việc kỷ luật (có hay không, đến mức nào đối với tập thể và cá nhân) để báo cáo với Trung ương.

Bộ phận Thường trực giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị báo cáo trình Hội nghị Trung ương 6 về việc chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Như vậy, quá trình kiểm điểm tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn còn tiếp tục và sẽ hoàn thành sau khi Ban Chấp hành Trung ương xem xét, đánh giá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Nguồn TTXVN/Chinhphu.vn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới