Hủy
Kinh Doanh

Thủ tướng chỉ thị tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm

Thứ Ba | 13/11/2012 22:32

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến các giao dịch bảo đảm.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm, phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế và trật tự an toàn xã hội.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành hữu quan thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng dự án Luật đăng ký giao dịch bảo đảm, Luật đăng ký bất động sản.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống đăng ký trực tuyến các giao dịch bảo đảm. Ngoài ra, Bộ Tư pháp phải phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, các Bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm, Đề án tổ chức, quản lý vận hành hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thêm vào đó, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác và thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để bảo đảm nghĩa vụ bảo lãnh.

Bộ Tư pháp phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về xử lý tài sản bảo đảm nhằm giúp bên nhận bảo đảm thu giữ kịp thời tài sản bảo đảm trong trường hợp bên bảo đảm không hợp tác.

Đồng thời, Bộ Tư pháp cần tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với bên nhận bảo đảm trong việc thu giữ tài sản bảo đảm và thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản bảo đảm nhằm khắc phục tình trạng khó khăn, vướng mắc khi xử lý tài sản bảo đảm hiện nay.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường hướng dẫn, kiểm tra hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai trong việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền và đất nhằm tránh thất thoát phôi Giấy chứng nhận.

Song song với đó, Bộ Công an cần chủ động phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất để lừa đảo, chiếm đoạt tín dụng.

Nguồn Khampha/VGP


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới