Hủy
Kinh Doanh

Trích lập dự phòng của ACB có thiếu?

Thứ Sáu | 21/03/2014 21:45

ACB chỉ mới trích lập dự phòng duy nhất một khoản liên quan đến 719 tỷ đồng trong năm 2013.
 

Theo BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2013 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB), trong các khoản tiền gửi hàng ngàn tỷ của ACB đang gặp nhiều rắc rối, ACB chỉ mới trích lập dự phòng duy nhất một khoản liên quan đến "cục tiền" 719 tỷ đồng trong năm 2013.

Trước tiên là khoản tiền gửi gần 719 tỷ đồng tại một ngân hàngTMCP (Ngân hàng A) mà ACB ủy thác cho nhân viên gửi đã quá hạn, ACB đã trích lập dự phòng bổ sung232 tỷ đồng, tổng trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2013 là 376 tỷ đồng (cuối năm 2012 chưatrích lập). Việc trích lập bổ sung này theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

Tiếp theo, với khoản 772 tỷ đồng tiền gửi tại một ngân hàng TMCPtrong nước (Ngân hàng B) đã được gia hạn, tại ngày 28/06/2013, ACB đã ký thỏa thuận với ngân hàngnày đồng ý gia hạn thời hạn trả thêm 24 tháng và ngày đáo hạn mới là 04/09/2014.

Bên cạnh đó, ACB cũng đang thương thảo với ngân hàng này về việc mua lại tài sản,các khoản nợ và các trái phiếu do ngân hàng này nắm giữ.

ACB cho rằng sẽ thu hồi được cả tiền gửi và lãi nên không trích lập dự phòng rủiro.

Ngoài ra, từ cuối năm 2012, ACB có khoản tiền gửi có kỳ hạn tại một Ngânhàng TMCP 1,193 tỷ đồng (Ngân hàng C). Khoản tiền gửi này đã trở thànhkhoản vay với lãi phải thu 477.6 tỷ đồng, được đảm bảo thanh toán bằng các trái phiếu do 2 công tytrong nhóm 6 công ty (của ông Nguyễn Đức Kiên - bầu Kiên) phát hành cho Ngân hàng C với tổng mệnhgiá 1,193 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 10/06/2013, ACB đã ký hợp đồng chuyển nhượng khoản tiền gửi trênthành khoản cho vay mới với ngân hàng này là 1,193 tỷ đồng và đáo hạn vào 28/07/2014. Ngân hàng nàycũng đồng ý cho gia hạn ngày đáo hạn của các trái phiếu và lãi lũy kế phát sinh liên quan đến ngày28/07/2014.

Các trái phiếu phát hành bởi 2 công ty trên được đảm bảo thanh toán bởi các chứngkhoán và các khoản phải thu của ACBS và của 2 công ty với tổng giá trị đảm bảo ước tính là 1,707 tỷđồng. Trong đó, chứng khoán và các khoản phải thu của ACBS là 115 tỷ và 503 tỷ đồng, chứng khoán vàcác khoản phải thu của 2 công ty này là 467 tỷ và 622 tỷ đồng.

ACB cũng không lập dự phòng rủi ro đối với các khoản này trong năm 2013.

Nguồn Vietstock


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong