Hủy
Kinh Doanh

VC1, SFN: Kế hoạch kinh doanh năm 2014

Chủ Nhật | 30/03/2014 08:23

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 của VC1 có sự thay đổi. Ông Đinh Ngọc Diệp thay thế cho ông Thạch Anh Đức.
 

CTCP Xây dựng số 1 (mã CK: VC1) công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.

Đại hội đã thông qua Báo cáo KQKD năm 2013 với doanh thu thuần là 515,1 tỷ đồng – vượt 3% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế là 19,1 tỷ - vượt 2% so với kế hoạch. Cổ tức 2013 được nâng từ mức 16% lên 25%.

Kế hoạch SXKD năm 2014 cũng được thông qua với giá trị tổng sản lượng là 750 tỷ - tăng 6,7% so với năm 2013. Doanh thu thuần kế hoạch là 550 tỷ - tăng 6,8% so với năm 2013 và lợi nhuận sau thuế kế hoạch là gần 11 tỷ đồng – giảm 42,4% so với kết quả của năm 2013. Cổ tức dự kiến cho năm 2014 là 16% và mức lương bình quân kế hoạch của nhân viên là 5,2 triệu/tháng.

Theo nghị quyết, mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 180 triệu và con số này dự kiến được giữ nguyên trong năm 2013.

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019 có sự thay đổi. Ông Đinh Ngọc Diệp thay thế cho ông Thạch Anh Đức.

.....................

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (Mã CK: SFN) công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2014.

Theo Nghị quyết, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 với tổng doanh thu và thu nhập khác là 182,2 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 9,7 tỷ, lợi nhuận sau thuế 7,4 tỷ đã được thông qua. Mức cổ tức trả cho năm 2013 là 16% trong đó đã trả 7% vào ngày 09/10/2013 và 8% vào ngày 14/03/2014.

Với việc đặt kế hoạch LNST cả năm không cao, chỉ là 4,73 tỷ đồng, SFN đã vượt 55% kế hoạch LNST mà đại hội cổ đông giao phó.

Đại hội cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014 với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 190,9 tỷ - tăng 4,8% so với năm 2013

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 10,3 tỷ - tăng 6,2% so với năm 2013.

- Cổ tức: 16%

ĐHCĐ đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT xác lập phương án di dời nhà máy đến nơi khác phù hợp quy hoạch chung của Thành phố và địa phương nơi công ty đến lập nhà máy.

Hà Phương

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới