Hủy
Kinh Doanh

Đạm Phú Mỹ lãi 9 tháng giảm 53% so với cùng kỳ

Thứ Sáu | 31/10/2014 16:49

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 968 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ nhưng vượt 6% kế hoạch năm do Công ty điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận.
 
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (mã DPM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2014 với doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Giá bán giảm, giá khí đầu vào tăng khiến cho doanh thu tăng 11% nhưng giá vốn hàng bán tăng tới 25%, lợi nhuận gộp của DPM chỉ còn 509 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.Biên lợi nhuận gộp còn 24%, so với mức 32% cùng kỳ.

Hoạt đồng tài chính tăng lãi 94 tỷ đồng, chủ yếu nhờ doanh thu hoạt động tài chính khác hơn 78 tỷ đồng. Phần chi phí bán hàng tăng được bù đắp bởi chi phí quản lý giảm.

Lợi nhuận sau thuế cả quý là gần 296 tỷ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ. Lãi cổ đông công ty mẹ là gần 288 tỷ đồng, EPS đạt 757 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 7.147 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm. Doanh thu thuần đạt 7.099 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 968 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ nhưng vẫn vượt 6% kế hoạch năm. Trước đó, Công ty đã điều chỉnh giảm 25% kế hoạch lợi nhuận sau thuế, từ 1.219 tỷ đồng xuống 910 tỷ đồng do chi phí khí nguyên liệu tăng theo giá khí mới của Chính phủ và chi phí vận chuyển tăng.

DPM cũng là có "truyền thống" đặt kế hoạch năm sau thấp hơn mức thực hiện năm trước.

Phần lãi cổ đông công ty mẹ là 938 tỷ đồng, EPS đạt 2.470 đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Đạm Phú Mỹ vẫn là một trong những doanh nghiệp có nhiều tiền và các khoản tương đương tiền nhất trong các công ty niêm yết, với hơn 4.959 tỷ đồng tính tới 30/9/2014, tăng hơn 900 tỷ đồng so với đầu năm. Công ty chỉ vay nợ ngân hàng hơn 33 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng gần 170 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 1.509 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.897 tỷ đồng, trên vốn điều lệ 3.800 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới