Ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đồng Nai, cho biết: Năm 2014 công ty sẽ triển khai, đầu tư khoảng 400 tỷ đồng xây dựng các công trình điện 110kV và lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Công ty cũng cam kết cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh với chỉ tiêu điện thương phẩm đạt 9,1 tỷ kWh.

Song song đó, ngành điện sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện, tăng cường kiểm tra bảo trì bảo dưỡng để ngăn ngừa các sự cố xảy ra đồng thời đầu tư nâng cấp lưới điện đáp ứng như cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Thành cho biết thêm, để sử điện hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã Quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn tỉnh do bà Phan Thị Mỹ Thanh, phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Trưởng ban.

Ban điều hành sẽ chỉ đạo thực hiện phương án cung cấp điện theo từng tháng nhằm khai thác tốt nhất công suất và sản lượng điện được phân bổ, đáp ứng nhu cầu tối đa cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khả năng của hệ thống điện.

Ngoài ra, Ban điều hành cũng giám sát việc cung cấp điện trong tỉnh, đảm bảo cung cấp điện theo danh sách khách hàng quan trọng; ưu tiên cung cấp điện cho các sự kiện chính trị-xã hội quan trọng diễn ra tại địa phương.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh đã có chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp tiết giảm, tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; xem xét, chỉ đạo các công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trong việc đầu tư các dự án sản xuất sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm điện và thỏa thuận đầu tư hợp lý nguồn máy phát điện diesel dự phòng.

Năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đồng Nai thực hiện 21 công trình điện 110kV với tổng vốn đầu tư trên 156 tỷ đồng. Trong đó, hoàn thành đưa 5 công trình vào vận hành phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp.

Năm 2013, sản lượng điện thương phẩm của đơn vị này đạt 8,4 tỷ kWh, tăng 8,63% so với năm trước và vượt 0,51% so với kế hoạch. Trong đó, tỷ lệ hộ nông thôn trên địa bàn tỉnh được cung cấp điện đạt gần 100%./.