Hủy
Kinh Doanh

OCH lợi nhuận tăng nhờ bán cổ phần tại Sài Gòn Givral

Thứ Năm | 13/09/2012 14:10

Lợi nhuận sau thuế của OCH tăng 130% so với báo cáo trước soát xét nhưng lợi nhuận chưa phân phối không đổi.
 
Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (mã OCH) công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2012.

So với báo cáo trước soát xét, doanh thu tài chính trong kỳ của OCH tăng 57 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận trước thuế của OCH tăng tương ứng. OCH đạt 100,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp hơn hai lần báo cáo trước soát xét. Tuy nhiên, lợi nhuận chưa phân phiếu của OCH không thay đổi (giữ nguyên 113 tỷ đồng).

OCH giải trình lợi nhuận tăng sau soát xét là do 6 tháng đầu năm là do công ty tiến hành chuyển nhượng 7,7 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Sài Gòn Givral (Saigon Givral)-công ty con của OCH.

Tại ngày 30/6, OCH đã hoàn thành việc chuyển nhượng và ghi nhận doanh thu trên báo cáo của Công ty mẹ và không hợp nhất báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sài Gòn Givral vào Báo cáo tài chính hợp nhất của OCH.

Phần lợi thế thương mại của Sài Gòn Givral đã trích vào các kỳ báo cáo hợp nhất các năm trước và số lỗ 6 tháng đầu năm của công ty này được OCH ghi nhận vào lợi nhuận chưa phân phối.

Khi thực hiện soát xét, ý kiến của kiểm toán viên, phần lợi thế thương mại đã trích của các năm khác và số lỗ 6 tháng đầu năm của Sài Gòn Givral được ghi nhận vào kết quả kinh doanh trong kỳ thay vì thuyết minh trong phần tăng giảm lợi nhuận do bán công ty con.

Việc xử lý kế toán các nghiệp vụ dẫn tới chênh lệch của khoản mục lợi nhuận sau thuế nhưng không làm thay đổi lợi nhuận chưa phân phối.

Nguồn Khampha/OCH

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO