Hủy
Kinh Doanh

PVX lỗ ròng 153 tỷ đồng quý II/2014, quý lỗ thứ 9 liên tiếp

Thứ Sáu | 15/08/2014 18:13

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVX báo lỗ 327 tỷ đồng, so với khoản lỗ 1.578 tỷ đồng cùng kỳ. EPS âm 792 đồng.
 
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (mã PVX) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014 với việc tiếp tục báo lỗ quý thứ 9 liên tiếp nhưng khoản lỗ đã giảm so với các quý trước.

Doanh thu thuần gấp 2,5 lần cùng kỳ, đạt 1.845 tỷ đồng. Quý này, PVX thu được gần 49 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong khi cùng kỳ năm 2013 lỗ gộp 536 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng, chi phí tài chính giảm mạnh, chi phí quản lý giảm 37% và ghi nhận khoản lợi nhuận từ công ty liên kết lên tới 296 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế quý II/2014 âm 182 tỷ đồng, so với khoản lỗ gần 1.503 tỷ đồng cùng kỳ. Lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 154 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVX báo lỗ 327 tỷ đồng, so với khoản lỗ 1.578 tỷ đồng cùng kỳ. Trogn đó, lỗ thuộc cổ đông công ty mẹ là 317 tỷ đồng, EPS âm 792 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 3.292 tỷ đồng trên vốn điều lệ 4.000 tỷ đồng.

Đơn vị: tỷ đồng
Đơn vị: tỷ đồng

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 698 tỷ đồng, trong đó lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 609 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm 152 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư là 63 tỷ đồng.

Vì vậy, tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm ừ 1.598 tỷ đồng xuống 899 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO