Hủy
Kinh Doanh

SHB thông qua trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt tỷ lệ 7,5%

Thứ Hai | 21/04/2014 16:12

SHB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.865,8 tỷ đồng lên 11.082 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1.
 
Ngày 19/4/2014, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22. Tại đại hội lần này, các cổ đông đã thống nhất thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có phương án tăng vốn điều lệ nhằm mục tiêu nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2014.

Theo đó, SHB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.865,8 tỷ đồng lên 11.082 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1. Đại hội cũng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,5%.

Tất cả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 22 của SHB thống nhất thông qua. Trong đó, Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 của Hội đồng quản trị với 97,3%; Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với 96,3%; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng công tác năm 2014 của Ban kiểm soát với 96,3%; Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ được thông qua với 96,2%;

Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ năm 2014 với 95,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc tham gia tái cấu trúc đối với Công ty tài chính với 88,3%; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh với 88,52%; Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với 88,33%;

Đại hội cũng thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Đàm Ngọc Bích và ông Phạm Hồng Thái, điều chỉnh cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ 7 người thành 6 người với tỷ lệ 88,75%; Thông qua việc ông Đỗ Quang Huy trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 với 95,94%;

SHB
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê báo cáo kết quả HĐKD năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Tổng giám đốc đã báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2013. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tăng so với 31/12/2012, tổng tài sản đạt 143.625 tỷ đồng, tăng 23,24%; Tổng vốn chủ sở hữu đạt 10.355 tỷ đồng; Tổng huy động đạt 130.951 tỷ đồng, tăng 25,76%, trong đó huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 31,3%, đạt 108.147 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay tổ chức kinh tế và cá nhân đạt 76.509 tỷ đồng, tăng 34,3%, đặc biệt, chất lượng tín dụng của SHB đã được cải thiện rõ rệt qua việc giảm tỷ lệ nợ xấu (từ nhóm 3 đến nhóm 5) xuống còn 4,06% tổng dư nợ, hoàn thành mục tiêu đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21. Mục tiêu của SHB là đưa tỷ lệ này về mức tối đa 3% trong năm 2014. Với mức lợi nhuận năm 2013 đạt hơn 1.000 tỷ đồng, Đại hội đã thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ là 7,5%.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến tăng vốn điều lệ tại thời điểm này, Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển khẳng định đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, với uy tín và quy mô lớn hiện nay SHB đã thu hút được nhiều đối tác, khách hàng lớn trong nước và nước ngoài. Việc nguồn vốn tăng thêm 2.216,4 tỷ đồng chủ yếu nhằm mục đích mở rộng quy mô cho vay, phát triển khách hàng, tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng, còn một phần nhỏ được sử dụng cho việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh, hiện đại hóa công nghệ.

Ông Hiển cũng tự tin khẳng định việc tăng vốn lần này sẽ rất thành công dựa trên cơ sở tình hình kinh tế vĩ mô đã có những tín hiệu tích cực, thị trường chứng khoán đang tăng trưởng, nền tảng phát triển kinh doanh của SHB trong năm 2013 tạo tiền đề cho SHB tăng trưởng cao trong năm 2014, niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và đây là cơ hội đầu tư cho các cổ đông của SHB.

SHB3
Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp

Năm 2014, SHB đặt mục tiêu nâng tổng tài sản lên 180.000 tỷ đồng, tăng 25,3%, huy động thị trường I đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 24,8%, dư nợ đạt 102.100 tỷ đồng, tăng 22,8%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.270 tỷ đồng, tăng 26,9%, cổ tức 9%, tỷ lệ an toàn vốn ở mức 10%-12%.

Tổng giám đốc SHB Nguyễn Văn Lê cho biết, Ngân hàng rất tự tin khi trong năm vừa qua, SHB đã cố gắng vượt qua mọi thách thức, trở thành một trong những ngân hàng TMCP có quy mô lớn với tốc độ tăng trưởng cao. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để SHB tập trung phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đưa ra nhiều giải pháp để ứng phó kịp thời trước những biến đổi của nền kinh tế. Tích cực triển khai các hoạt động kinh doanh để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng nhưng luôn chú trọng đến yếu tố an toàn và hiệu quả trong hoạt động.

Nói cách khác, tăng trưởng của SHB phải đảm bảo về chất và lượng theo hướng tăng tỷ trọng thu thuần từ hoạt động dịch vụ trên tổng thu nhập, tốc độ tăng thu nhập và tổng tài sản phải cao hơn tốc độ tăng phí điều hành, giảm dần sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng. SHB sẽ tiến hành cơ cấu lại danh mục tín dụng, chỉ tập trung vào cho vay những ngành nghề ít rủi ro như nông sản, lương thực thực phẩm, tiêu dùng, khoáng sản, dầu khí, dược, may mặc….

Thực hiện mục tiêu phát triển ngân hàng bán lẻ, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, quản lý rủi ro, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, hoạt động công khai minh bạch nhằm phát triển an toàn và bền vững. Theo đó, Ngân hàng sẽ cơ cấu dư nợ theo thời hạn là trên 65% đối với ngắn hạn và dưới 35% đối với trung và dài hạn.

SHB2
Số cổ đông tham dự Đại hội lần này đại diện cho hơn 609 triệu cổ phần, tương đương 68,82% vốn điều lệ.

Phát biểu tại Đại hội, đa số cổ đông đánh giá cao những kết quả hoạt động mà SHB đã đạt được năm 2013.Theo các cổ đông, đối với kế hoạch kinh doanh năm 2014, SHB nên chuẩn bị các điều kiện để nắm bắt kịp thời các cơ hội kinh doanh nhằm đạt được chiến lược, mục tiêu từ nay đến năm 2020. Một số cổ đông có ý kiến cho rằng, SHB cần chú ý phát triển mạng lưới ra quốc tế như Mianma, Singapore và khu vực Châu Âu. SHB cũng có thể cân nhắc việc tìm kiếm cổ đông chiến lược, đối tác chiến lược là các tổ chức nước ngoài có tiềm lực, kinh nghiệm để hỗ trợ SHB trong quá trình hoạt động và phát triển. Đoàn Chủ tịch SHB đã tiếp thu đóng góp của các cổ đông và hứa sẽ xem xét, cân nhắc tất cả các ý kiến trên cơ sở phù hợp với tình hình phát triển của Ngân hàng.

Bà Phạm Đỗ Hằng – Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Tp Hà Nội đã đánh giá cao nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV của SHB. “Thực hiện chủ trương của Chính phủ về tái cấu trúc ngành Ngân hàng, trong thời gian 2 năm sau sáp nhập, SHB đã nhanh chóng ổn định hoạt động, đặc biệt là trong năm 2013, bên cạnh việc tiếp tục phát triển tăng trưởng kinh doanh hoàn thành vượt mức kế hoạch Đại hội cổ đông giao về các hoạt động chính, SHB đã có nhiều cố gắng giải quyết, xử lý những tồn đọng của HBB, đảm bảo thanh khoản và các tỷ lệ an toàn của NHNN. Kết quả kinh doanh đến cuối năm 2013 đạt khá khả quan, đã được Nhà nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì”, bà Hằng nhấn mạnh.

Phiên họp thường niên lần thứ 22 Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng SHB đã kết thúc tốt đẹp, nhận được sự tín nhiệm, ủng hộ của các cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban điều hành SHB cam kết sẽ nỗ lực trong công tác quản trị, điều hành để SHB hoạt động an toàn, hiệu quả, minh bạch, đáp ứng sự kỳ vọng của các cổ đông.

Nguồn SHB

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

Nhân vật