Hủy
Kinh Doanh

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức 13% trong năm 2014

Thứ Hai | 14/04/2014 16:48

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt tổng doanh thu hợp nhất 17.096 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2012, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.654 tỷ đồng.
 

Lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,2%. BVH dự kiến chi trả cổ tức 15%. Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2013 đạt 55.093 tỷ đồng, tăng 8.868 tỷ đồng so với cùng kỳ 2012, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng 19,2%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 12.125 tỷ đồng.

Trong năm 2014, Bảo Việt tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong quản trị, điều hành doanh nghiệp, tăng cường hợp tác nội bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của toàn Tập đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính.

Cùng với việc nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; nâng cao năng lực kênh phân phối, phát triển kênh phân phối mới đáp ứng xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu của khách hàng, Bảo Việt cũng sẽ tiếp tục đẩ y mạnh thực hiện các chương trình an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng.

Năm 2014, Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu công ty Mẹ đạt 1.416 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với năm 2013, lợi nhuận sau thuế đạt 1.120 tỷ đồng, tăng trưởng 1,4% so với thực hiện năm 2013.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 16,5%; dự kiến tỷ lệ cổ tức cho cổ đông năm 2014 là 13% trên mệnh giá cổ phiếu (tính trên vốn điều lệ 6.804,7 tỷ đồng).

Nguồn Dân Việt/ Bảo Việt


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong