Hủy
Kinh Doanh

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự năm 2005

Thứ Năm | 20/09/2012 17:42

Nội dung đánh giá gồm tác động của Bộ luật với sự phát triển kinh tế-xã hội; tác động của phát triển kinh tế-xã hội đến các quan hệ dân sự.
 
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật dân sự 2005 trong giai đoạn từ khi Bộ luật có hiệu lực pháp luật (ngày 1/1/2006) đến ngày 30/6/2012.

Nội dung đánh giá bao gồm việc đánh giá về sự tác động của Bộ luật dân sự với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tác động của phát triển kinh tế - xã hội đến các quan hệ dân sự và các quy định của Bộ luật dân sự.

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá về mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của các luật, pháp lệnh, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan.

Về tổng kết việc thi hành Bộ luật dân sự của ngành tài chính, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tập trung đánh giá các quy định của Bộ luật dân sự về tài sản thuộc sở hữu nhà nước, hợp đồng bảo hiểm;

Đánh giá về mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, các luật, pháp lệnh khác và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến lĩnh vực tài chính.

Đối với ngành ngân hàng, Thủ tướng phân công Ngân hàng Nhà nước đánh giá các quy định của Bộ luật dân sự về hộ giai đình, tổ hợp tác, pháp nhân với tư cách là chủ thể của giao dịch tại các tổ chức tín dụng; lãi suất cơ bản, lãi và lãi suất trong giao dịch; đại diện; các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ dân sự; một số hợp đồng thông dụng (hợp đồng vay tài sản, hợp đồng ủy quyền, hợp đồng gửi giữ);

Đánh giá về mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định của Luật ngân hàng nhà nước, Luật các tổ chức tín dụng, các luật, pháp lệnh và điều ước mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Bộ Tài nguyên môi trường được giao đánh giá các quy định về quyền sở hữu của Nhà nước về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản; quy định về bất động sản liền kề; các quy định về quyền sử dụng đất, các quyền của người sử dụng đất người thứ ba; giao dịch có đối tượng là quyền sử dụng đất (đặc biệt là hình thức giao dịch, thời điểm có hiệu lực, thời điểm chuyển quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất); trách nhiệm bồi thường thiệt hay do gây ô nhiễm môi trường;

Đánh giá về mối quan hệ giữa quy định của Bộ luật dân sự với quy định về Luật đất đai, Luật tài nguyên nước, Luật khoáng sản; Luật bảo vệ môi trường...

Bộ Xây dựng được giao đánh giá các quy định và quyền sở hữu liên quan đến nhà ở và các bất động sản khác trong Bộ luật dân sự; các quyền của chủ sở hữu, người chiếm hữu nhà ở và bất động sản khác của người thứ ba; giao dịch có đối tượng là nhà ở và bất động sản khác...

Bộ Công thương được giao rà soát, đánh giá về khía cạnh pháp lý và hợp đồng trong Bộ luật dân sự với quy định tại các Luật thương mại, Luật bảo vệ người tiêu dùng, Luật cạnh tranh, Luật điện lực, Luật dầu khí...

Đồng thời, rà soát, đánh giá mối quan hệ với nội dung của Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, nội dung, chủ trương đàm phán gia nhập Công ước Viên năm 1980, các điều ước quốc tế khác mà Việt Nam là thành viên có liên quan tới lĩnh vực công thương.

Thủ tướng Chính phủ cũng phân công cho các Bộ, ngành, tổ chức ở trung ương khác rà soát, đánh giá, tổng kết về Bộ luật dân sự liên quan tới lĩnh vực liên quan.

Nguồn Khampha/Chính phủ


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới