Hủy
Kinh Doanh

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý III/2014 ngày 17/11

Thứ Hai | 17/11/2014 07:50

PVX bất ngờ báo lãi ròng 150 tỷ đồng quý III/2014; VIC lãi 9 tháng 3.427 tỷ đồng, tăng 82%; Masan lãi trong quý III, 9 tháng lỗ 305 tỷ đồng...
 

Tập đoàn Vingroup - CTCP VIC: Kết thúc 9 tháng, Vingroup đạt 21.524 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 86%. Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính đạt 3.427 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm 2013. Tại ngày 30/09/2014, tổng tài sản Vingroup đạt 82.792 tỷ đồng, tăng 7.019 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 18.426 tỷ đồng, tăng 3.955 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2013.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex VCG: Doanh thu thuần quý III/2014 đạt gần 2.351 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 10%. Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 125,6 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước, trong đó lãi cổ đông công ty mẹ đạt 115 tỷ đồng, tăng 4,3 lần. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinaconex đạt 5.907 tỷ đồng doanh thu và 270,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt giảm 30% và tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi cổ đông công ty mẹ đạt 239 tỷ đồng, tăng 94%. EPS tương ứng đạt 542 đồng.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex): 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu hợp nhất là 158.578 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch và bằng 109% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.418 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Bảo Việt BVH: Quý III/2014, Bảo Việt đạt 345 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 742,58 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Nhờ lợi nhuận tăng mạnh từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận sau thuế quý này đạt 327 tỷ đồng, tăng 3,89%. Riêng phần lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ là 315,56 tỷ đồng, tăng 11,73%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt 995,72 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 937,69 tỷ đồng, EPS đạt 1.378 đồng.

Công ty cổ phần Tập đoàn Ma San MSN: Doanh thu thuần quý III gần 3.994 tỷ đồng, tăng 24%. Tập đoàn đã có lãi trở lại sau quý II lỗ với lợi nhuận sau thuế quý III/2014 đạt 232,7 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lãi thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ là 28 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 10.833 tỷ đồng, tăng 44%. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng là 189 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 305 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi cổ phiếu lỗ 409 đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen HSG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2014 (từ ngày 1/7 - 30/9/2014). Doanh thu thuần quý này đạt gần 4.033 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ quý trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV niên độ 2014 đạt 128,7 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả niên độ tài chính 2013 - 2014 (từ 1/10/2013 tới 30/9/2014), Công ty đạt 15.005 tỷ đồng doanh thu, tăng 28% và 410,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T: Doanh thu thuần quý III năm 2014 hơn 122 tỷ đồng, tăng gấp 9,5 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 183% so với cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 148 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 110 tỷ đồng, tăng gấp 5,1 lần so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Gemadept GMD: Doanh thu thuần quý III đạt gần 742 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2013; lợi nhuận sau thuế tăng gần 25% so với cùng kỳ, đạt hơn 39 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.097 tỷ đồng, bằng 79% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 552 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm.

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVX: Quý III/2014, doanh thu thuần hơn 2.724 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 161 tỷ đồng, trong khi quý III/2013 lỗ gần 199 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 5.703 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ, lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng. Lỗ ròng cổ đông công ty mẹ 205 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank CTG: Tăng trưởng tín dụng 9 tháng của VietinBank là 6%, tăng trưởng huy động là 9,16%. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1% đầu năm lên 1,75% tại thời điểm 30/9. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VietinBank lãi trước thuế 5.480,1 tỷ đồng, lãi sau thuế 4.275,77 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 19% so với 9 tháng 2013. Như vậy, sau 9 tháng, VietinBank đã đạt 75,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Techcombank TCB: Tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng đầu năm là 1,73%, với cho vay khách hàng tới 30/9 đạt 71.489 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tại 30/9 giảm còn 2,96% so với mức 3,65% ghi nhận đầu năm nay. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Techcombank lãi trước thuế 1.162,98 tỷ đồng, tăng 55,1% so với cùng kỳ, đạt 98,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của Techcombank đạt 901,9 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ 2013.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội SHB: Tỷ lệ nợ xấu của SHB là 2,4%, giảm so với mức hơn 4% đầu năm nay. Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt 25,6%, tăng trưởng huy động cũng đạt tới 26,42%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SHB lãi trước thuế 740,95 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch năm. Lãi sau thuế 592,39 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và bằng 56% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV BID: Tăng trưởng tín dụng của BIDV 9 tháng là 5,47%, tăng trưởng huy động là 17,9%. Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 30/9 là 1,97%, giảm so với mức 2,37% ghi nhận đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế 4.446,52 tỷ đồng, tăng 9,51% so với cùng kỳ năm trước và bằng 74% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng của BIDV là 3534,9 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ 2013.

Ngân hàng TMCP Quân đội - MB MBB: Tăng trưởng tín dụng 9 tháng của MB là 5,3%, tăng trưởng huy động là 17,89%. Tỷ lệ nợ xấu của MB đến 30/9 là 3,1%, tăng so với mức 2,46% ghi nhận đầu năm. 9 tháng đầu năm, MB lãi trước thuế 1.917 tỷ đồng, tăng 6,28%, lãi sau thuế 9 tháng là 1.942,5 tỷ đồng, tăng 3,71% so với cùng kỳ 2013.

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong