Số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Australia cho thấy đến ngày 30/6/2013, trên toàn lãnh thổ Australia có tổng số 49,6 triệu hécta đất nông nghiệp có sở hữu nước ngoài, so với 44,9 triệu hécta tại thời điểm ngày 31/12/2010.

Về tổng thể, 12,5% đất nông nghiệp Australia hiện nằm dưới quyền sở hữu của nước ngoài.

Bộ trưởng Nông nghiệp Australia cho biết đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp có tính chất quan trọng thiết yếu.

Bên cạnh đầu tư trong nước, nguồn đầu tư nước ngoài giúp ngành nông nghiệp cũng như ngành công nghiệp thực phẩm Australia có được khoản vốn tốt hơn để có thể bắt kịp nhu cầu thực phẩm và sản phẩm sợi vật liệu của thế giới.

Hiện có 45 doanh nghiệp nước ngoài đã và đang đầu tư vào đất nông nghiệp tại Australia, chiếm 95% trong tổng diện tích đất nông nghiệp dưới sở hữu nước ngoài, tương đương 47,2 triệu hécta./.