Hủy

Bội chi ngân sách 8 tháng ước 104 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% kế hoạch năm

Thứ Năm | 04/09/2014 15:46

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng, lũy kế chi 8 tháng ước đạt 681,28 nghìn tỷ đồng.
 
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8 ước đạt 58,83 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 16,5 nghìn tỷ đồng (32,3%) so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu do một số khoản thu phát sinh trong quý II/2014 phải kê khai nộp ngân sách vào đầu quý III/2014, đã cơ bản thu xong trong tháng 7, đến tháng 8 không còn phát sinh.

Thu từ dầu thô ước đạt 8,8 nghìn tỷ đồng. Trong tháng 8, giá dầu thô trên thị trường thế giới có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, nhờ đó giá dầu thô thanh toán của Việt Nam trong tháng xoay quanh mức 112,5 USD/thùng, tăng 14,5 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14,93 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở tổng số thu đạt 19,93 nghìn tỷ đồng, hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 5000 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng thu NSNN thực hiện ước đạt 576,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, thu nội địa ước đạt 389,28 nghìn tỷ đồng, bằng 72,2% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2013 (không kể tiền sử dụng đất, bằng 72,3% dự toán, tăng 19,8%).

Nhiều khoản thu quan trọng tiến độ đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước, như: thu từ khu vực nhà nước đạt 70,8% dự toán, tăng 37,2% so với cùng kỳ, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 71,8% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 75,2% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

Thu về dầu thô ước đạt 72,77 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ năm 2013.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 112,22 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2013, trên cơ sở tổng số thu ước đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2013; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 51,68 nghìn tỷ đồng.

Về chi ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 8 ước đạt 85,98 nghìn tỷ đồng; lũy kế chi 8 tháng ước đạt 681,28 nghìn tỷ đồng, đạt 67,7% dự toán, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Chi đầu tư phát triển tháng 8 ước đạt 17,46 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 120,69 nghìn tỷ đồng, bằng 74% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước đạt 73,4% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 69,1% dự toán....

Riêng về chi đầu tư xây dựng cơ bản, đến hết tháng 8/2014, vốn đầu tư thuộc NSNN đã thông báo đến các chủ đầu tư đạt 70,8% dự toán, vốn giải ngân đạt 68% dự toán (cùng kỳ năm 2013 đạt 60,3%); vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân đạt xấp xỉ 70,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2013 đạt 65%).

Chi trả nợ và viện trợ tháng 8 ước đạt 11,12 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 83,84 nghìn tỷ đồng, bằng 69,9% dự toán, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2013, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính tháng 8 ước đạt 57,39 nghìn tỷ đồng, lũy kế 8 thángước đạt 476,75 nghìn tỷ đồng, bằng 67,7% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Bội chi NSNN tháng 8 ước 27,15 nghìn tỷ đồng; lũy kế 8 tháng đầu năm ước 104,38 nghìn tỷ đồng, bằng 46,6% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Trong tháng 8/2014 (tính đến ngày 27/8/2014), Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 16.090 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 27/8/2014, KBNN huy động được 192.773,3 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch Bộ giao năm 2014, bằng 141,7% so với cùng kỳ năm 2013.

Nguồn Theo DVO/MOF

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Công Nghệ

Nhân vật