Hủy
Kinh Doanh

DBT lãi hơn 11 tỷ đồng năm 2014

Thứ Sáu | 16/01/2015 17:33

Tính đến hết năm 2014, hệ số nợ/tổng tài sản của công ty ở mức 70%. Hàng tồn kho tính đến cuối năm cũng tăng 40% so với đầu năm.
 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre DBT vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2014 và cả năm 2014.

Doanh thu thuần quý IV/2014 đạt 138,52 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 18,4%.

Lợi nhuận sau thuế quý IV đạt 3,05 tỷ đồng, tăng 10% so với quý IV/2013. EPS tương ứng đạt 436 đồng, giảm 53% do trong kỳ, công ty phát hành thêm 3.999.895 cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Năm 2014, doanh thu đạt 523 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 11 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với năm 2013. EPS cả năm đạt 2.578 đồng.

Tính đến hết năm 2014, tổng tài sản của công ty đạt 312 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 12,5 tỷ đồng. Hệ số nợ/tổng tài sản ở mức 70%. Hàng tồn kho cuối kỳ tăng 40% so với đầu năm, đạt 170,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ gần 11 tỷ đồng, giảm 53% so với đầu năm.

Trong kỳ, công ty phát sinh thêm 17,6 tỷ đồng tiền vay ngắn hạn từ ngân hàng với lãi suất từ 5,7% đến 6,5%, được thế chấp bằng toàn bộ tài sản cổ định hữu hình, tài sản vô hình và quyền góp vốn vào Công ty Liên doanh Meyer -BPC.

DBT đang đầu tư dài hạn hơn 14 tỷ đồng với công ty Meyer Pharmaceuticals Hong Kong thành lập Công ty Liên doanh Meyer - BPC, vốn điều lệ 1,5 triệu USD, trong đó DBT góp 60% vốn pháp định.

M
Một số chỉ tiêu kinh doanh (Nguồn: Gafin/DBT). Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới