Hủy
Kinh Doanh

Eximbank triệu tập cổ đông bất thường bầu thành viên HĐQT trong tháng 12

Thứ Tư | 04/11/2015 16:21

HĐQT nhiệm kỳ mới dự kiến sẽ có 11 thành viên, trong đó, tối thiểu một nửa phải là người không điều hành và thành viên độc lập.
 

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - EIB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHCĐ bất thường 2015.

Cụ thể, sau khi chốt danh sách cổ đông vào ngày 19/11/2015, EIB sẽ gửi thư cho cổ đông để thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 - 2020).

Cụ thể, số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI là 11 người. Trong đó, có tối thiểu một nửa số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập, đồng thời phải có ít nhất một thành viên độc lập.

HĐQT cũng sẽ tiến hành bầu người giữ chức Chủ tịch. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI là 5 thành viên.

Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

EIB sẽ tổng hợp ý kiến cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS từ ngày 8/12/2015. Dự kiến, Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 15/12/2015 nhằm bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

Trường Văn


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong