Hủy
Kinh Doanh

7 tháng, chi 56,2 nghìn tỷ đồng để trả nợ và viện trợ

Chủ Nhật | 28/07/2013 10:33

Trong 7 tháng đầu năm, chi trả nợ và viện trợ bằng 53,5% dự toán năm.
 

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15/7/2013 ước tính đạt 381,7 nghìn tỷ đồng, bằng 46,8% dự toán năm.

Cụ thể, theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2013 của Tổng cục Thống kê, trong tổng số nguồn thu trên, nguồn thu nội địa đạt 251,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,1%; thu từ dầu thô đạt 58,4 nghìn tỷ đồng, bằng 59%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 68,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,2%.

Trong khi đó, cũng tính từ đầu năm đến 15/7, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đạt 483,6 nghìn tỷ đồng, bằng 49,5% dự toán năm.

Như vậy, 7 tháng đầu năm 2013, bội chi ngân sách là 101,9 nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 73,4 nghìn tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 56,3 nghìn tỷ đồng, bằng 52,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước đạt 54,7 nghìn tỷ đồng, bằng 45,4%; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 28,6 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1%; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 42,8%; thu phí, lệ phí đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4%.

Cũng trong 7 tháng đầu năm, chi đầu tư phát triển đạt 83,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 81 nghìn tỷ đồng, bằng 47,6%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước tính đạt 343,9 nghìn tỷ đồng, bằng 51%; chi trả nợ và viện trợ 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 53,5%.

Nguồn Vneconomy


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong