Hủy
Kinh Doanh

SSI sắp trả cổ tức 2013 tỷ lệ 10%

Thứ Hai | 11/08/2014 17:41

Số tiền dự kiến chi trả cổ tức là 354 tỷ đồng.
 
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 11/8/2014 của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) giao Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Hưng quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và thời gian chi trả cổ tức năm 2013.

Theo kế hoạch thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên 2014, SSI sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt. Số tiền dự kiến chi trả cổ tức là 354 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm phát hành, tiêu chuẩn và danh sách nhân viên được mua cổ phiếu ESOP là 2,32 triệu cổ phần.

Hội đồng quản trị SSI cũng thông qua việc chấp thuận các giao dịch cung cấp dịch vụ, mua dịch vụ, hợp tác với các đối tác là cổ đông lớn, cổ đông nội bộ hoặc người có liên quan của cổ đông lớn, cổ đông nội bộ của ANZ Việt Nam và các công ty mẹ, công ty con của Ngân hàng này; Daiwa Securities Group và các công ty mẹ, công ty con của công ty này; PAN và các công ty con; NDH Việt Nam và các công ty con; Đầu tư Đường Mặt Trời và các công ty con; Các cá nhân thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính SSI.

Tuy nhiên, các giao dịch này phải có giá trị dưới 20% tổng tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất; nằm trong phạm vi hoạt động kinh doanh bình thường và được thực hiện trên cơ sở công bằng và tự nguyện.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới