Hủy
Kinh Doanh

UBCK lấy ý kiến thị trường về hệ thống vay và cho vay chứng khoán

Thứ Hai | 25/08/2014 12:17

Thời hạn vay/cho vay chứng khoán tối đa là 5 ngày làm việc để hỗ trợ thanh toán và không quá 90 ngày đối với hoán đổi danh mục với quỹ ETF.
 
Cuối tuần trước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố việc lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Để chuẩn bị hạ tầng phục vụ cho chứng khoán phái sinh cũng như vận hành quỹ đầu tư chỉ số đầu tiên (ETF) liên quan tới hoạt động cho vay chứng khoán, UBCKNN công bố lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các thành viên thị trường về Dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

Theo đó, tài khoản lưu ký chứng khoán của các thành viên và tổ chức mở trực tiếp tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sẽ bổ sung thêm tài khoản chứng khoán chứng khoán phong tỏa, tạm giữ; chờ về; chờ cho vay; ký quỹ đảm bảo khoản cho vay và phục vụ giao dịch chứng khoán phái sinh.

Tương ứng, tài khoản lưu ký chứng khoán của khách hàng mở tại các thành viên lưu ký (Công ty chứng khoán, quỹ) sẽ bổ sung thêm các tài khoản nói trên.

Đối với thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán giao dịch chứng khoán được áp dụng các cơ chế hỗ trợ: a) Đối với trường hợp thiếu tiền: sử dụng Quỹ Hỗ trợ thanh toán; vay tiền từ Ngân hàng thanh toán; lùi thời hạn thanh toán; b) Đối với trường hợp thiếu chứng khoán: vay chứng khoán; lùi thời hạn thanh toán và mua vào bắt buộc.

Lãi suất vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán do VSD quy định sau khi tham khảo ý kiến của thành viên lưu ký và được sự chấp thuận của UBCKNN nhưng không vượt quá 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Thời hạn lùi thanh toán tối đa là 3 ngày làm việc kể từ ngày tách giao dịch.

Dự thảo cũng lấy ý kiến các thành viên thị trường về hệ thống vay và cho vay chứng khoán của VSD. Hệ thống này có 2 mục đích chính là a) Hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán trong trường hợp thành viên lưu ký của VSD do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu hụt chứng khoán để thanh toán; b) Hỗ trợ các tổ chức đủ tiêu chí làm thành viên lập quỹ ETF có đủ chứng khoán để góp vốn, thực hiện giao dịch của quỹ hoán đổi danh mục và giao dịch hạn chế chênh lệch giá theo quy định hiện hành.

Hoạt động vay và cho vay chứng khoán được thực hiện theo cơ chế thoả thuận giữa bên vay và bên cho vay trên nguyên tắc bên vay phải có tài sản thế chấp.

Tài sản thế chấp có thể là tiền hoặc chứng khoán đủ điều kiện. Tỷ lệ chiết khấu đối với tài sản thế chấp bằng tiền là 0%, bằng trái phiếu Chính phủ/trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương là 5%, bằng các loại chứng khoán khác là 30% đến 40%.

Giá trị tài sản thế chấp phải đạt tỷ lệ 110% đến 115% giá trị khoản vay. Lãi suất cho vay được thoả thuận trên nguyên tắc tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Thời hạn vay/cho vay chứng khoán tối đa là 5 ngày làm việc đối với thỏa thuận vay để hỗ trợ thanh toán giao dịch chứng khoán và tối đa không quá 90 ngày đối với thỏa thuận vay/cho vay để góp vốn hoặc thực hiện giao dịch hoán đổi danh mục với quỹ ETF. Việc gia hạn khoản vay thực hiện theo thỏa thuận của bên vay và bên cho vay nhưng tối đa không quá 3 lần.

Khoản vay phải được hoàn trả bằng chứng khoán đã vay hoặc hoàn trả bằng tiền sau khi được chấp thuận của bên cho vay. Trường hợp bên cho vay nhận hoàn trả khoản vay bằng chứng khoán dẫn tới vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định, phần vượt quá phải được hoàn trả bằng tiền.

Trường hợp bên cho vay nhận chuyển giao tài sản thế chấp bằng chứng khoán khi bên vay mất khả năng thanh toán dẫn tới vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định, bên cho vay có trách nhiệm bán số chứng khoán vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định trong ngày giao dịch kế tiếp ngày nhận chuyển giao.

Nguồn Theo DVO

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO