Theo Tân Hoa xã, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Prayuth Chan-ocha, ngày 11/7 nói rằng quân đội nước này sẽ đóng vai trò “cố vấn” cho chính phủ lâm thời để giúp Thái Lan được điều hành một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong bài phát biểu hàng tuần được phát sóng toàn quốc trên đài truyền hình và phát thanh, ông Prayuth xác nhận rằng Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia (NCPO), tên chính thức của nhóm các lãnh đạo quân đội tiếm quyền của chính phủ dân sự hôm 22/5, sẽ giúp chính phủ lâm thời mà ông nói sẽ được thành lập vào tháng 9 tới giải quyết nhiều vấn đề khác nhau cũng như thúc đẩy các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và chính trị.

Tuy nhiên, chính quyền quân sự sẽ tiếp tục đảm trách các vấn đề an ninh quốc gia trong khi chính phủ lâm thời điều hành công việc chung của đất nước.

Ông nhấn mạnh: “NCPO và chính phủ lâm thời sẽ tiến hành các cuộc họp khi cần thiết. NCPO sẽ đưa ra các đề xuất cho chính phủ lâm thời xem xét và triển khai. Chúng tôi sẽ chủ yếu đóng vai trò cố vấn cho chính phủ”. Ông tuyên bố nếu không có “sự cố vấn” của NCPO thì chính phủ lâm thời có thể sẽ không có khả năng điều hành đất nước một cách nhanh chóng và có hiệu quả.

Tướng Prayuth, người theo kế hoạch sẽ nghỉ hưu trên cương vị Tư lệnh Lục quân vào cuối tháng 9, đã không xác nhận hay phủ nhận những đồn đoán rộng rãi rằng ông có thể trở thành người đứng đầu chính phủ lâm thời.

Những bình luận trên được ông Prayuth đưa ra tiếp sau làn sóng chỉ trích rằng quân đội có thể sẽ tiếp tục cầm quyền cho dù dưới danh nghĩa chính phủ lâm thời./.